Sociaal netwerkadvies

De sociale staat van de klas

Ontstaan

De vakgroep sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar prosociaal en antisociaal gedrag van leerlingen. Daarbij richt het onderzoek zich specifiek op sociale problemen in schoolklassen. Dit onderzoek is ook van waarde voor scholen. Gegevens over sociale relaties en de ontwikkeling van kinderen kunnen gebruikt worden om scholen te informeren en te adviseren. Hoe de sfeer in de klas bijvoorbeeld kan worden verbeterd, of hoe pesten kan worden gesignaleerd en hoe kwetsbare kinderen kunnen worden geholpen.

In 2008 is gewerkt aan een applicatie om online snel, eenvoudig en efficiƫnt de sociale situatie in schoolklassen in kaart te brengen. Door wetenschappelijke inzichten te toetsen aan de praktijk is Sociaal netwerkadvies ontstaan. In september 2014 is de tool vernieuwd waardoor scholen zelf makkelijk leerlingen kunnen uploaden, rapporten kunnen downloaden en sociogramen interactief kunnen bekijken.